Kalastuslaista ja luvista

Vapaa-ajankalastajien tiedottajan tiedonanto:
Muistattehan, että uusi kalastuslaki astuu voimaan 1. tammikuuta 2016.
Jatkossa yksi lupa oikeuttaa kalastamaan lähes koko maassa, kun valtion
kalastuksenhoitomaksu ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut yhdistyivät
kalastonhoitomaksuksi. Uudistuksessa myös silakan litkaamisesta tuli
jokamiehenoikeus. Lue maksuista lisää www.vapaa-ajankalastaja.fi
-sivuiltamme kohdasta Kalastus => Lait ja luvat
<http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=75644> (=> Kalastusmaksut
2016 <http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=75645> ).
Kalojen pyyntimittoihin ja rauhoitusaikoihin tuli myös paljon muutoksia. Lue
niistä lisää sivuiltamme kohdasta Kalastus => Lait ja luvat => Pyyntimitat,
rauhoitusajat ja saaliskiintiöt.
<http://www.vapaa-ajankalastaja.fi/?lang=fi&svk=78300>

Muhoskylän kalastuskunnan luvat vuodelle 2016 ovat jo myynnissä esimerkiksi Muhoksen Teboililla.

Vapaa-ajankalastajien tiedonanto:

Uusi kalastuslaki tutuksi nettipohjaisella ajankohtaissarjalla

Vastuut ja velvollisuudet kalastuksen harrastajien tietoon

Vuoden alussa voimaan astuneessa kalastuslaissa moni asia on muuttunut.
Muutokset on tärkeää saada vapaa-ajankalastajien tietoon mahdollisimman
tehokkaasti. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) ja
Metsähallitus yhteistyössä Kalastajan Kanavan kanssa ovat toteuttaneet
lakiuudistuksesta kertovan nettipohjaisen ohjelmasarjan. Viikoittain
julkaistava Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -sarja alkaa keskiviikkona
20. tammikuuta osoitteessa www.kalastajankanava.fi.

Kahdeksanosaisen Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -ajankohtaissarjan
tavoitteena on tavoittaa mahdollisimman moni Suomen 1,6 miljoonasta
kalastuksen harrastajasta. Sarja tarjoaa internetin välityksellä tietoa
uudesta laista ja kalastusluvista sekä oman toiminnan vaikutuksesta
kalastoon kasvattaen jokaisen vapaa-ajankalastajan tietämystä.
”Lähdimme rakentamaan dokumentaarista ohjelmasarjaa Metsähallituksen ja
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kanssa helpottaaksemme
kalastuksen harrastajien tiedonsaantia lakiuudistuksesta. Nettipohjaisen
Kalastajan Kanavan ansiosta pystyvät kalastajat kertaamaan asiat vaikka
kännykällään kalavesillä ollessaan”, Kalastajan Kanavan johtaja Jyri
Kuusisalo kertoo.

Sarjan avausjaksossa maa- ja metsätalousministeriön tiedottaja Hasse
Härkönen kertoo kalastuslain uudistuksesta.
”Odotukset kalakantojen hoidosta, kalastuksesta ja niihin liittyvistä
asioista ovat muuttuneet paljon 30 vuodessa. Lain tavoitteena on, että siitä
hyötyvät niin kalat kuin kalastajat.”

Kolmannessa jaksossa SVK:n järjestöpäällikkö Olli Saari kertoo
lakiuudistuksen myönteisistä muutoksista kalastuslupiin.
”Kalastajille positiivista on lupajärjestelmän yksinkertaistuminen ja
mahdollisuus päiväkohtaiseen lupaan, jota ei aiemmin ollut saatavilla.
Uudistus toi mukanaan myös kieltoja ja säädöksiä, jotka toivottavasti
maksavat itsensä myöhemmin takaisin laadukkaampina kalavesinä ja
elinvoimaisempina kalakantoina”, hän toteaa.

Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -sarjaa voi seurata netissä osoitteessa
www.kalastajankanava.fi tammikuun 20. päivästä lähtien. Uudet jaksot
julkaistaan viikon välein keskiviikkoisin.

Lisätietoja:

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, järjestöpäällikkö Olli Saari,
p. 050 339 4660
Metsähallitus, tiedottaja Aku Ahlholm, p. 040 481 4890

Kalastajan Kanava, kanavajohtaja Jyri Kuusisalo, p. 0500 415 779,
<mailto:jyri.kuusisalo@fabulastudios.fi> jyri.kuusisalo@fabulastudios.fi
Maa- ja metsätalousministeriö, tiedottaja Hasse Härkönen, p. 02951 62011

Lisätietoa Kalastajan vastuut ja velvollisuudet -sarjasta

Sarjan ensimmäisessä jaksossa uuden lain sisältöä katsojille avataan maa- ja
metsätalousministeriön toimesta. Toisessa osassa kerrotaan lupamaksuista ja
-tuottojen kohdentamisesta. Kolmas jakso käsittelee uutta
kalastonhoitomaksua, joka parantaa kalastuksen harrastajien mahdollisuuksia
toteuttaa harrastustaan valtakunnallisesti. Neljäs osa keskittyy
virtavesikohteiden sekä muiden erikoiskohteiden lupakäytäntöihin.
Vetouistelijoita sekä pyydyskalastajia kiinnostavat yhtenäislupakäytännöt
käsitellään viidennessä jaksossa. Pyydyskalastusasiat jatkuvat vielä
ohjelman seuraavassakin osassa. Seitsemäs jakso kattaa kalastuksen säätelyn
ja ohjelmassa syvennytään myös siihen, miksi kalastusta säädellään. Sarjan
viimeisessä jaksossa paneudutaan jokaisen kalamiehen omaan rooliin ja
vastuuseen. Jakson tavoitteena on herättää ajatuksia vastuulliseen
vapaa-ajankalastamiseen ja tuoda uutta näkökulmaa kunkin kalastajan omaan
harrastamiseen.

Kalastajan Kanava on YouTube-pohjainen verkkomedia vapaa-ajankalastajille.
Kanava julkaisee kalastusuutisia, ajankohtaisia dokumentteja, faktoja ja
vinkkejä välineistä sekä tietoa kalastuspaikoista ja -tavoista. Kalastajan
vastuut ja velvollisuudet –sarja käsittelee uutta kalastuslakia, Kalastajan
Muotokuva- ohjelmasarja kertoo tarinoita itse kalastajista ja Ruoto
Challenge on kalastusoppaiden leikkimielinen kalastuskisa. Kanavan tehtävänä
on edistää kalastuksen elämyksellisyyttä, parantaa nuorten ja lasten
mahdollisuuksia kalastaa sekä edistää vastuullista, kestävää ja luontoa
kunnioittavaa kalastuksen harrastamista.

<http://www.kalastajankanava.fi> www.kalastajankanava.fi,
<http://www.facebook.com/kalastajankanava>
www.facebook.com/kalastajankanava, @kalastajan, YouTube: Kalastajan Kanava.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) on maamme suurin
vapaa-ajankalastajien järjestö, joka edistää vapaa-ajankalastajien
kalastusmahdollisuuksia sekä neuvoo järjestäytyneitä ja järjestäytymättömiä
vapaa-ajankalastajia kestävän käytön mukaisessa kalastuksessa. Järjestön 13
vapaa-ajankalastajapiirin 520 seurassa toimii yhteensä noin 42 000
kalastuksen harrastajaa.
<http://www.vapaa-ajankalastaja.fi> www.vapaa-ajankalastaja.fi,
<http://www.ottiopas.fi> www.ottiopas.fi,
<http://www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat>
www.facebook.com/vapaa.ajankalastajat,
<http://www.facebook.com/vastuullinen> www.facebook.com/vastuullinen

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka hallinnoi valtion maita ja vesiä
eli kolmasosaa Suomen pinta-alasta. Metsähallituksen luonto- ja eräpalvelut
vastaa muun muassa valtion alueiden kalastus- ja metsästysluvista sekä
valtion kalastonhoitomaksun keräämisestä.
<http://www.eraluvat.fi> www.eraluvat.fi, <http://www.metsa.fi>
www.metsa.fi